Fluenet/tætningskit

 

Som standard tilbehør til Humus Komposteren leveres et finmasket fluenet af nylon, som monteres ud for beholderens ventilationshuller. Fluenettet forhindrer næsten fuldstændig insekter, herunder spyfluer, hvepse og ikke mindst bananfluer adgang til komposten, fordi fluenettets maskeåbning kun er på ca. 0,5 mm.

Fluenettet yder også en god beskyttelse mod, at gnavere kravler ind i kompostbeholderen gennem ventilations-hullerne!

 

 

 

Sammen med fluenettet medfølger der 3 stykker tætningskit til at tætne sprækkerne, der befinder sig mellem toppen af samlelisterne og fluenettet, på kropssektionerne.

 

 

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af bananfluer

Sørg altid for at beholderen er "helt tæt" - dvs. sørg for at der ikke er nogle sprækker eller åbninger på over 0,5 mm i toppen af beholderen, som bananfluer kan flyve ud og ind af.                                                                                                                             Til orientering kaldes bananfluer også for eddikefluer og frugtfluer - og deres æg tilføres kompostbeholderen løbenden via banskræller og andet frugtaffald, som tilføres kompostbeholderen.

Vær også omhyggelig når du monterer tætningskittet foroven i sprækkerne mellem kropssektionerne, som beskrevet i vejledningen til tætningskit. Se også ovenstående foto, der viser, hvor tætningskittet monteres mest hensigtsmæssigt.

Sørg så vidt muligt for at beholderen er så fuld, at kompostmaterialet altid fylder helt op til ca. 10 cm. over hullet til skydelågen. Når du 'høster' komposten, skal du ikke tømme beholderen helt - sørg for at der altid er kompostmateriale nok tilbage i beholderen til at dække hullet til skydelågen. Fyld op med (og ibland) finnere haveaffald - gerne stavdetoppe eller ukrudt.

OBS!! Du må ikke forvente, at beholderen er helt 'bananfluetæt', når du lige er begyndt at kompostere. Der vil altid være nogle sprækker ved skydelågen, som fluerne kan smutte ind og ud af.

Sørg for jævnligt at blande noget finere haveaffald sammen med det vegetabilske køkkenaffald. Det giver en bedre struktur i kompostmassen, således komposteringsprocessen forløber bedre                                                                                                   Hvis du udelukkende komposterer vegetabilsk køkkenaffald, risikerer du, at kompostmassen bliver for våd, så kompo-steringsprocessen går mere eller mindre i stå, og måske bliver til en sur 'ensileringsproces'.....som bananfluer tiltrækkes af, fordi de elsker at spise sådant 'surt' materiale.

Bananfluers livret er endvidere syrlige og søde frugter/skræller. Hvis du komposterer (for meget) nedfaldsfrugt om efteråret, risikerer du, at der bliver for mange bananfluer i komposten. Men så snart nattefrosten sætter ind, dør bananfluerne.

For at modvirke, at komposteringsprocessen bliver for "sur" eller måske omdannes til en forrådnelsesproces, er det en god ide at drysse ca. en spiseskefuld havekalk (eller bedre: dolomitkalk) oven på kompostmassen ca. een gang om måneden.

Hvis der flyver "for mange" bananfluer op af din kompostbeholder, hver gang du åbner låget, kan du løse problemet ved at følge et eller flere af disse råd:

Stik komposten om. Dvs. løft beholderens krop op over kompostmassen, spred det ikke omsatte kompostmateriale ud på jorden, ryst eventuelle våde klumper fra hinanden, tilsæt noget tørt strukturmateriale (visne staudetoppe, flis, halm, spagnum eller lignende) og drys evt. ca. 5 håndfulde kalk ud over kompostmassen. Skovl derefter den ikke omsatte komposmasse tilbage i kompostbeholderen.

Du kan også begrænse fluerne, ved at dække toppen af kompostmassen med et ca. 10 cm. tykt lag af blade, ukrudt eller lignende materialer, så fluerne ikke kan komme til det friske affald. Grav evt. nogle skovlfulde godt omsat kompost ud af hullet til skydelågen, og brug det som dækmateriale. Dækmateriale må selvfølgelig ikke bestå af materialer, som fluerne kan spise, og det skal være tilstrækkeligt tykt og tæt for at virke efter hensigten.

Hvis ingen af ovenstående råd virker, og der flyver "titusindetrillioner" bananfluer op i hovedet på dig, hver gang du åbner låget på beholderen, kan vi anbefale følgende:

Hæld ca. et snapseglas salmiakspiritus oven i kompostmassen eller giv et 'pift' indendørs fluespray - og skynd dig at sætte det lille låg på beholderen. Hvis du bruger indendørs fluespray, skal det aktive giftstof i fluesprayen være pyrethreum (handelsnavnet kan være pyrethrin). Det kan købes hos Matas, div. super- og byggemakeder, planteskoler, som forhandler fluespray. Pyrethreum er et udtræk fra krysantemum blomster og det nedbrydes meget hurtigt. Du skal ikke være bange for at forgifte din kompost eller dine kompostorme med pyrethrum eller salmiakspiritus!

Sprøjt evt. et lille 'pift' fluesprayen på den indvendige side af fluenettet. Sprøjt igen efter en uge og efter 14 dage (eller hæld endnu et snapseglas salmiakspiritus i beholderen efter en uge og efter 14 dage), så du kommer nyudklækkede bananfluer til livs.                                                                                                                                                                                                               Hvis der er mange bananfluer i din kompostbeholder, kan du regne med, at der også befinder sig mange bananflueæg i kompostmassen. Derfor anbefaler vi, at ovennævnte 'behandling' gentages, indtil alle bananfluernes æg er udklækkede.

Husk - inden du går i gang med ovenstående bekæmpelse af bananfluer - at tætne sprækkerne der befinder sig mellem toppen af samlelisterne og fluenettet på kropssektionerne! Hvis du ikke sørger for det, risikerer du, at nye bananfluer kravler ind gennem div. sprækker i kompostbeholderen, og 'bananflueproblemet' vender tilbage før eller siden.

Til orientering skader bananfluer ikke komposteringsprocessen - de omsætter kompostaffaldet ligesom andre insekter, mikroorganismer, kompostorme mv.