Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer for MINIMAX

Samletegning for MINIMAX 5 m3 til restaffald

Tømningsvejledning for 1-krog systemer

KTL maling

 

Til orientering markedsføres nedgravede affaldscontainere under mange navne eksempelvis disse:

Nedgravede containere, nedgravede affaldssystemer, underjordiske containere, underjordiske systemer, undergrundscontainere, UWS, GTU, Molok, Helt nedgravede affaldssystemer, Helt nedgravede containere.