Stormsikring

Stormsikring

Stormsikringen består af 2 'vridere', der monteres på det store låg. Ved at dreje vriderne kan det lille låg fastholdes. Dette kan evt. være fordelagtigt, hvis beholderen placeres et særligt forblæst sted.

 

 

   

Køb humus komposteren online!