Kompostorme

Kompostormekultur består af mere eller mindre omsat husdyrgødning, hvori der findes en god bestand af kompostorme (Eisenia Foetida eller Eisenia Andrei) samt deres yngel og kokoner. Disse to arter er specielt velegnede, når det drejer sig om kompostering af vegetabilsk køkkenaffald i lukkede kompostbeholdere.
I modsætning til almindelige regnorme trives de fremragende i det til tider ret barske miljø, der er i en lukket kompostbeholder. Det en udbredt misforståelse, at almindelige regnorme af sig selv kravler ind i kompost-beholdere, der udelukkende anvendes til at kompostere vegetabilsk køkkenaffald og finere haveaffald. Hvis man tilsætter almindelige regnorme til sådanne kompostbeholdere, dør de af 'kosten', hvis de da ikke når at flygte inden det er for sent. Alle, der har prøvet at hjemmekompostere med kompostorme ved, at de aldrig har set en almindelig regnorm, som har forvildet sig ind i deres kompostbeholder.

Kompostorme er gode til at formere sig. De bliver bl.a. tidligere kønsmodne end andre regnormearter, de får flere kuld, og hver æg (kokon) kan indeholde op til 4 stk. yngel.

Erfaringsmæssigt svinger kvaliteten af kompostormekultur ret meget afhængig af årstiden (i Danmark). Generelt kan man sige, at den er relativ dårlig i det tidlige forår og meget god om efteråret.

Om vinteren leverer HUMUS-Genplast ikke ormekultur. Vores erfaringer er imidlertid, at tilsætter man ca. 5 liter ormekultur pr. kompostbeholder, vil der heri være et tilstrækkeligt antal kompostorme, yngel og kokoner til, at de i løbet af en sæson har formeret sig så meget, at de er blevet til tusindvis af orme. Dette afhænger selvfølgelig af, hvordan man passer sin kompostbeholder - om man sørger for at 'fodre' ormene tilstrækkeligt, sørger for at kompostmassen ikke bliver for tør/våd, og sørger for at beskytte ormene mod alt for stærk varme om sommeren og for stærk kulde om vinteren, mv.

Hvis du har fået tilsendt kompostormekultur i en 5,6 L spand, kan den tomme emballage genbruges som køkkenspand til grønt affald.

Låget skal ligge løst på spanden. Vip evt. lågets kant op som vist på tegningen.
Skru den røde knop på låget, så det er nemmere at tage af og på.

 

Køb humus komposteren online!