Miljø- og arbejdsmiljøpolitik

HUMUS-Genplast's miljø- og arbejdsmiljøpolitik

HUMUS-Genplast prioriterer miljø- og arbejdsmiljøforhold meget højt. Det er vores politik at sikre, at internt arbejde med miljø- og arbejdsmiljøforhold foregår systematisk, og at der sker en løbende forbedring - bl.a. ved årligt kritisk at revidere vores APV og interne miljøhandlingsplan.

Vi vil til enhver tid overholde gældende love og regulativer på miljø- og arbejdsmiljøområdet.

Vi vil så vidt muligt rådgive samarbejdspartnere herunder enkeltpersoner, foreninger, kommuner mv. vederlagsfrit og efter bedste evne i div. spørgsmål om miljø- og arbejdsmiljøvenlig affaldshåndtering.

Vi ønsker at producere vores varer med en så lille belastning af miljøet som muligt, og vi vil stræbe efter, at miljøspørgsmål inddrages i planlægningen og udførelsen af alle vores drifts- udviklings- og indkøbsaktiviteter.


Dette indebærer blandt andet: